Wij De Heuvelrug is een regionale, coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk en zonder politieke ambitie.

Met elkaar streven we een sterke, lokale samenleving na waarin we onze eigen krachten bundelen en initiatieven ontplooien om deze verder te ontwikkelen.  Saamhorigheid, gezond zijn, onderlinge steun en de menselijke maat staan daarbij voorop.

 

De fundamenten van Wij De Heuvelrug zijn:
Verbinding en gelijkwaardigheid van ieder mens; soevereiniteit, respect, intrinsieke goedheid en plezier.


Samen met Society 4.0 en de overige regio’s werken we aan een landelijk netwerk waarbij kennis en kunde wordt gedeeld om zo doeltreffend mogelijk onze eigen regio zelfstandig te maken. Denk hierbij aan initiatieven zoals gezamenlijke investeringen (bijv. inkoop van energie, aankoop grond voor voedsel en/of samen-wonen) en een nauwe samenwerking met lokale ondernemers.


Door middel van 9 domeinen (werkgebieden) worden deze initiatieven omgezet in projecten. Hierbij spelen onze leden een belangrijke rol.

 

Wil jij ook meebouwen aan een lokale samenleving?

Meld je dan aan via de "Inloggen knop" rechtsboven deze pagina. 

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via: wijdeheuvelrug@protonmail.com


Je bent meer dan van harte welkom!

 


 

 

We zijn een coöperatie! 

photo_5962843259455780767_y.jpg

25.10.2022

nie mauwen button.png

De negen werkgebieden (domeinen) waarmee we samen een nieuwe, lokale samenleving gaan bouwen:

democratie.png
ondernemen.png
regioneel geld.png
digitaal verbinden.png
energie.png
Afbeelding6.png
voedsel.png
samenwonen.png
leren.png

ONZE MISSIE

Een regionale, autonome samenleving op basis van onvoorwaardelijke vrijheid.

 

ONZE VISIE

We bouwen deze samenleving met inzet van ieders capaciteiten, met respect voor en het streven naar welzijn van mens en natuur. 

 

ONZE STRATEGIE

Wij bieden een platform voor het verbinden van de inwoners en organisaties van de dorpen op de Heuvelrug.

Onze coöperatie biedt negen domeinen zoals omschreven op onze website. 

We gebruiken voor het nemen van beslissingen binnen de coöperatie de consentmethode. Waar nodig werken we samen met andere regio’s. 

Nieuws en mededelingen