top of page

Gezondheid is meer dan alleen de afwezigheid van ziekte, daarover zijn we het allemaal wel eens. In alle benaderingen van het concept gezondheid staan kwaliteit van leven, eigen regie en een holistische benadering centraal. Bij Wij de Heuvelrug hebben we dat concept uitgewerkt in een missie die we vervolgens willen vormgeven aan de hand van een vijftal pijlers.

Onze missie

De coöperatie streeft naar gezonde en vitale mensen die voluit leven in harmonie met hun eigen natuur en de natuur om ons heen. 

Iedereen is autonoom en heeft zelf de regie over zijn/haar gezondheid.

  • Holisme

Coöperatieleden hebben de keuze uit een breed scala aan behandelwijzen, met primair aandacht voor preventie en behandelen van de oorzaak van klachten.

Er is oog voor de fysieke, de mentaal-emotionele, de sociale en de spirituele aspecten van het Zijn en omvat het hele bestaan van zwangerschap/geboorte tot en met het sterven

Waar mogelijk maakt de behandelaar gebruik van natuurlijke middelen en methodieken, waar nodig kan gebruik gemaakt worden van een regulier aanpak. 

Beide zienswijzen hebben hun waarde en werken aanvullend aan elkaar.

  • Beschikbaar en betaalbaar

Ieder lid van de coöperatie streeft naar gezondheid en vitaliteit en heeft in de regio toegang tot dit brede scala aan behandelwijzen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt op basis van persoonskenmerken of persoonlijke keuzes. De coöperatie streeft naar een fonds waaruit behandelaren en middelen worden betaald. Leden leggen in naar vermogen

  • Leefstijl

Ieder coöperatielid heeft toegang tot de natuur, gezonde voeding, beweging, ontspanning en plezier, evenals informatie over de invloed hiervan op gezondheid, vitaliteit en levensgeluk. In het dagelijks leven is sprake van een evenwichtige balans tussen inspanning en ontspanning. Deze balans kan per persoon verschillen; het gebruik maken van talenten en kunnen doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent, dragen hier in hoge mate aan bij.

  • Zorg voor elkaar

Binnen de coöperatie zorgen we voor elkaar vanuit verbinding en liefde. Dat doen we allemaal in de dagelijkse dingen. Waar nodig zijn er professionele hulpverleners die (thuis)zorg bieden aan ouderen, zieken en kwetsbaren in de coöperatie

 

  • Autonomie

Ieder coöperatielid is autonoom en soeverein. Iedereen heeft zelf regie over en verantwoordelijkheid voor zijn leven en de keuzes die hij daarin maakt. Zelfbeschikking is een fundamenteel recht.

Indien een coöperatie lid hiertoe niet meer zelf in staat is wordt om deze mens heen een kleine liefdevolle kring van betrokkenen gevormd die keuzes maken om de betreffende medemens zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn/haar proces en de kwaliteit van leven en/of sterven. Deze keuzes zijn weloverwogen, integer en uitlegbaar in relatie tot de missie en alle uitgangspunten van de coöperatie.

zorg.png
bottom of page