top of page

INTERVIEW MET MARTIEN
(interview door Ingrid Zeegers)

Martien.png
microphone_PNG101686_edited.png

Ben je geïnteresseerd in gezond en duurzaam voedsel, dat zoveel mogelijk lokaal en regionaal wordt geproduceerd voor en door de bevolking van onze regio? Lees dan dit interview met Martien, die samen met collega Joke contactpersoon is voor het opstarten van domein 7 van Wij de Heuvelrug 4.0 (WdH4.0).

Augustus 2022

Hoe ben je betrokken geraakt bij Wij De Heuvelrug?

“Door de onlogische covid-19 maatregelen namen de spanningen in de samenleving toe. Ik voelde dat wij mensen uit elkaar gedreven werden. Ik heb me toen aangesloten bij initiatieven als Verbind lokaal en Amerongen Keuzevrij, zodat ik me kon verbinden met andere gelijkgestemden.

Na de bijeenkomst met Roel Wolfert van Society4.0 in april 2022, ben ik bij Wij de Heuvelrug (WdH4.0) terecht gekomen. De gedachte om een samenleving op te bouwen vanuit de burger en het midden- en kleinbedrijf, sprak mij aan. En ik was enthousiast over Society 4.0 omdat de aanpak zorgt voor kennis en structuur. Verschillende regio’s kunnen elkaar onderling vinden, en tegelijkertijd kunnen we ondersteuning vragen aan de specialisten van de overkoepelende organisatie Society4.0. Daardoor kunnen we echt gaan bouwen.”

Waarom heb je voor het zevende domein van Wij De Heuvelrug gekozen?

“Eerst vond ik de keuze voor één van de negen domeinen best lastig, want ik ben geen inhoudelijk specialist. Maar als boerenzoon ben ik wel opgegroeid op een gemengde boerderij. Voor ik met vervroegd pensioen ging, was ik projectleider in de vervoerssector. Daardoor heb ik brede werkervaring. Zo kwam ik terecht bij het zevende domein, dat gaat over voedsel. Samen met collega Joke, die een biologische boerderij heeft en ook bij andere regionale projecten op gebied voeding is betrokken, ben ik het aanspreekpunt voor mensen die meer willen weten over waar we mee bezig zijn.”

 

Wat is er tot nu toe gebeurd?

“Het eerste overleg was 24 mei 2022, en tot nu toe waren er vier bijeenkomsten. Ons team bestaat uit acht mensen. We zijn geen van allen specialist in het opzetten van een nieuwe samenleving, maar we zijn wel enthousiast om samen bezig te zijn op het gebied van gezond en duurzaam voedsel. We zijn begonnen met de vraag: wat willen we? Vandaaruit hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Ons voedsel wordt zoveel mogelijk in onze eigen regio verbouwd en geteeld door, of in samenwerking met, boerenbedrijven, maar ook door andere particuliere initiatieven. Met voedsel bedoelen we granen, groenten, kruiden, fruit, melk, eieren. Maar denk ook aan brood, melkproducten zoals kaas en boter, meel, vlees, en geconserveerde groenten.

  • We streven naar biologische duurzame voedselproductie en we minimaliseren het gebruik van bestrijdingsmiddelen, pesticiden en diergeneesmiddelen.

  • We stimuleren de verkoop van regionaal voedsel door lokale winkels, markten en lokale logistieke concepten en initiatieven, zoals de Biotruck, Food Value, de SRV-wagen, boerenwinkels en markten.

  • We verbinden onze initiatieven met het onderwijs.

  • We herstellen seizoensgebonden tradities zoals oogstfeesten om samen te vieren.

Het blijft niet bij het formuleren van doelstellingen, we verbinden er ook concrete acties aan. Tijdens de vorige bijeenkomst ontstond het idee om een uitvraag te doen onder de leden van WdH4.0. Dit om te inventariseren of en waar er ruimte is in onze regio om concreet aan de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een moestuincollectief. Kleinschalig beginnen, en stap voor stap verder bouwen.”

 

“Wij vinden het fijn dat er nu al enkele concrete acties zijn geïdentificeerd. Toch is het voor ons nog erg zoeken naar wat onze toegevoegde waarde kan zijn in de al bestaande regionale initiatieven, zoals lokale verkooppunten, Herenboeren, Foodvolk, Utrecht oo(g)st et cetera.

Voorbeelden van enkele ongoing acties voor de komende tijd:

  • We zorgen voor overzicht. In onze regio gebeurt er al van alles. We inventariseren kansrijke initiatieven, en we zetten deze letterlijk op de kaart. Denk daarbij aan lokale voedingswinkels, consumentgerichte boeren en bedrijven, en andere initiatieven waar we bij kunnen aansluiten.

  • We starten een verkenning om een beeld te krijgen van het soort boerenbedrijven in onze regio. Wat wordt er verbouwd en geteeld?

  • We inventariseren of en welke boeren en andere voedselproducenten er ondersteuning zouden willen vanuit WdH4.0, bijvoorbeeld om biologisch te gaan boeren, zelf kaas of boter te maken.

  • We blijven zoveel mogelijk leren van de Expertgroep van Society4.0 die gaat over het zevende domein. Daartoe doen we mee met Zoommeetings. We doen ook zoveel mogelijk mee met andere kennisgroepen.

 

Wat is er de komende tijd nog nodig?

“Een nieuwe samenleving creëren is iets wat we geen van allen ooit hebben gedaan. We hebben nu besloten om te beginnen met iets concreets, om daarmee ook de gezamenlijkheid bij WdH4.0 te ondersteunen. Daarmee doel ik op de enquête onder de leden van WdH4.0. Daarmee willen we kennis en ervaring over voeding bij WdH4.0 inventariseren, zodat we er samen het gesprek over kunnen aangaan. En we kunnen er praktische ‘hands on’-acties aan koppelen. Zo wordt het domein voeding nog meer een onderneming van ons allemaal.”

bottom of page