top of page
Voko 4.jpeg
Logo Voko.jpg

Leuk dat je je hebt aangemeld om mee te doen met de Voko Heuvelrug!

Je aanmelding is definitief na betaling van het eenmalige inschrijfgeld.

(Maak € 50 inschrijfgeld over op rekeningnummer NL 76 INGB 0778 3854 34 t.n.v WIJ de Heuvelrug, o.v.v Voko Heuvelrug en je naam, zodat we zeker weten met hoeveel mensen we van start kunnen gaan.)

We houden je op de hoogte van het verdere vervolg. 

Hartelijke groet,

 

Cathy, Jolanda, Margo, Ellen en Kit

(Kernteam VoKo Heuvelrug)

bottom of page