top of page

Inmiddels heeft WIJ Ont-moet & Groet bijeenkomsten waar iedereen laagdrempelig kan kennismaken met elkaar en zijn de domeinen heel actief en goed bezig met het uitwerken en neerzetten van mooie projecten. Maar wat als je iets meer wilt dan een Ont-moet & Groet, maar niet direct wilt aansluiten bij een domein?

 

Tijdens een boeiend gesprek met Ayesha ontstond het idee om creatieve sessies te organiseren waarin we verder met elkaar in gesprek gaan. Dit biedt ruimte aan iedereen die mee wil denken over WIJ en een nieuwe manier van samen leven.

 

Een veel gestelde vraag in de context van society 4.0 is ‘Hoe dan?’ Hoe ziet dat eruit, zo’n nieuwe maatschappij? Hoe gaan we daarin met elkaar om? Hoe verhoudt die samenleving zich tot de maatschappij waarin ik nu leef, woon, werk? Dit soort vragen staat centraal op de bijeenkomsten die we gaan organiseren.

 

De Hoedan? en Nouzodan! zijn twee aparte bijeenkomsten die samen één geheel vormen. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen we ideeën en gedachten uit en creëren we antwoorden op uitdagingen rondom een specifieke vraag of een specifiek thema. Deze kan bijvoorbeeld tijdens een Ont-moet & Groet ontstaan zijn, komen vanuit het kernteam, via de domeinen of via een andere weg ingebracht worden.

 

WIJ komt tot leven in onze gedachten. Onze hersenen hebben al die routes naar onze nieuwe samenleving ook aan te leggen. Voorstellingsvermogen helpt daarbij. Hoe vaker we denken aan de wereld die we met elkaar willen beleven, hoe zichtbaarder en voelbaarder deze kan worden. Door met elkaar van gedachten te wisselen over een specifieke vraag willen we onze verbinding met elkaar verdiepen en WIJ tot uitdrukking brengen.

Algemene informatie
De twee aan elkaar gerelateerde bijeenkomsten zullen rond nieuwe maan (Hoedan?) en volle maan (Nouzodan!) plaatsvinden. Voorafgaand aan elke Hoedan? ontvang je een vraag die centraal zal staan. Je wordt gevraagd om ideeën en gedachten rondom deze vraag op te schrijven en mee te nemen naar de bijeenkomst. Hiermee gaan we aan de slag in kleine groepjes. Aan het einde van de avond wordt er gezamenlijk een uitdaging rond de centrale vraag gekozen waarop ieder in de twee weken die volgen mogelijke en concrete uitkomsten bedenkt. Tijdens de Nouzodan! worden deze met elkaar gedeeld en besproken, en wordt met elkaar besloten wat er met deze uitkomsten zal gebeuren.

 

We starten in maart met een pilot voor de eerste twee avonden. De vraag die tijdens de eerste Hoedan? centraal staat is: Wie is mens 4.0? Aantal deelnemers is maximaal 10. Je kunt je telkens per thema (dit zijn twee avonden) inschrijven.

 

Data * :

22 mei (nieuwe maan) en 4 juni (volle maan) of

18 juni (nieuwe maan) en 3 juli (volle maan) en

 

* bij voldoende aanmeldingen.


Tijd: van 19:30-21:00 uur.
Plaats: het WIJ Lokaal bij het HeelCentrum  in Doorn.

Begeleiding: Ayesha en iemand van het kernteam.
Bijdrage: 5 euro voor leden van de coöperatie / 8 euro voor niet-leden, als bijdrage voor koffie/thee en ondersteuning voor het HeelCentrum.

Wil je erbij zijn? Meld je dan hier aan. 

Selecteer een datum svp

Wil je weten hoe de bijeenkomsten er mogelijk uitzien, lees dan verder.

 

De Hoedan? en Nouzodan! vormen samen één geheel. Een aantal dagen voor de Hoedan? ontvangen alle deelnemers een e-mail met daarin de vraag die centraal staat, en het verzoek om ideeën en gedachten daarover op te schrijven en mee te nemen naar de bijeenkomst.

 

Naar aanleiding van de vraag ‘Wie is mens 4.0?’ zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn:

‘Voor mij betekent mens 4.0 iemand die open staat voor verbinding. Iemand die bereid is om samen met anderen manieren van samen leven te realiseren die we nog niet kennen in de huidige maatschappij. Ik vraag me af of mens 4.0 een modern mens is. Het woord ‘hedendaags’ vind ik beter passen. Hedendaags associeer is sterker met het hier en nu. Ook al betekent het bijna hetzelfde, het voelt toch anders aan.’

 

De Hoedan? start met het voorlezen en verzamelen van alle ideeën en gedachten. Na een korte pauze zullen die in kleine groepjes verder worden besproken. Aan het eind van de avond wordt er gezamenlijk een uitdaging rond de centrale vraag gekozen dat het uitgangspunt van de Nouzodan! wordt. Dit kunnen ook meerdere uitdagingen zijn.

 

Een uitdaging die mee naar huis gaat, zou kunnen zijn:

Hoeveel van jouw familie, vrienden, kennissen zijn een mens 4.0? In welk deel van de huidige maatschappij heb jij het meest behoefte aan een mens 4.0?

 

De Nouzodan! vindt twee weken na de Hoedan? plaats. Hierdoor kunnen er op de gekozen uitdaging antwoorden of concrete oplossingen ‘gebroed’ worden. De omgeving van het dagelijks leven kan daarbij een handige reality check vormen. Deelnemers schrijven hun uitkomsten op en nemen die mee. Tijdens de Nouzodan! worden deze met de gehele groep gedeeld en wordt er bepaald welke concrete acties opgepakt en/of doorgezet worden. Dit kan naar het kernteam of een van de domeinen gebracht worden, of er kan een nieuw initiatief ontstaan om dit verder uit te werken. 

bottom of page